Psychoterapia Zielona Góra – czy okaże się pomocna?

Czy psychoterapia Zielona Góra wymaga wykonania zadań domowych?
Tak, ponieważ w ten sposób praca nad zadaniami domowymi między sesjami jest istotną częścią tego procesu. To może się różnić. Na przykład na początku terapii terapeuta może poprosić klienta o prowadzenie dziennika wszelkich incydentów, które wywołują uczucie lęku lub depresji, aby mogli badać myśli otaczające incydent. W dalszej części terapii inne zadanie może składać się z ćwiczeń mających poradzić sobie z sytuacjami problemowymi określonego rodzaju.

Znaczenie struktury:
Powodem takiej struktury jest to, że pomaga najbardziej efektywnie wykorzystać czas jaki zabieram nam psychoterapia Zielona Góra. Dba również o to, aby nie przegapić ważnych informacji (na przykład o wynikach pracy domowej) oraz aby zarówno terapeuta, jak i klient myśleli o nowych zadaniach, które naturalnie wynikają z sesji. Terapeuta prowadzący psychoterapię Zielona Góra bierze czynny udział w tworzeniu sesji na początek. W miarę postępów, a klienci rozumieją zasady, które są dla nich pomocne, biorą coraz większą odpowiedzialność za treść sesji. Na koniec klient czuje się upoważniony do kontynuowania pracy niezależnie. Psychoterapia Zielona Góra to może być szansa dla wielu z Was – jeśli borykacie się z różnego typu lękami.