Agencja celna Gdynia

Za każdym razem, gdy władze przeprowadzają inspekcję lub losowe badanie, wiele firm oczekuje niedogodności. Ale zrozumienie procedury oraz wszystkich przepisów i wymagań może oznaczać szybkie i płynne działanie. Agencja celna Gdynia z przyjemnością pomoże Ci w każdy możliwy sposób, jeśli chodzi o kontrole celne. Obejmuje to konsultowanie się ze swoimi prawami i obowiązkami, wszelką komunikację z organami celnymi, prezentację towarów, reprezentację podczas kontroli i losowe pobieranie próbek, kontrolę ustaleń celnych i wiele, wiele więcej. Czekamy na indywidualne zapytania!

Kontrola celna może obejmować:
– kontrola dokumentów
– badanie lub inspekcja losowych próbek
– kontrola losowych towarów i odpowiednich dokumentów

Współpraca: Wnioskodawca celny jest zobowiązany do udzielenia wszelkiej pomocy w przypadku kontroli celnej lub losowego pobrania próbek. Wnioskodawca ma prawo być obecnym podczas egzaminu lub zatrudnić przedstawiciela. Agencja celna Gdynia może wyznaczyć termin. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, organy celne mogą następnie kontynuować badanie pod nieobecność wnioskodawcy.

Losowe pobieranie próbek: urząd celny ma prawo do badania losowych próbek – próbka służy jako reprezentacja całego towaru. Procedura jest zwykle przeprowadzana przez same organy celne. Próbki niezgodne z wymogami jakie postawiła Agencja celna Gdynia należy niezwłocznie zgłaszać – opóźnione napomnienie nie ma znaczenia.

Towary mieszane lub złożone: towary lub opakowania mieszane lub złożone muszą zostać zgłoszone przez wnioskodawcę. Agencje celne mogą wymagać od wnioskodawcy dostarczenia próbek towarów. Dopiero po bezpośrednim pobraniu próbek przez organy celne wnioskodawca towarów mieszanych lub złożonych może wnioskować o prawo do dostarczenia próbek lub zlecić ich przedstawienie przedstawicielowi.

Przetwarzanie substancji niebezpiecznych: Podczas pobierania próbek materiałów niebezpiecznych zawsze obowiązują bardzo surowe procedury. Protokół pobierania próbek materiałów niebezpiecznych zyska w przyszłości większą uwagę, ponieważ wskaźniki kontroli były w przeszłości zbyt minimalne.

Dokumentacja: raport celny zostanie wydany po zakończeniu wszelkich badań, kontroli próbki lub kontroli dokumentów, które powinny zostać przejrzane natychmiast po otrzymaniu.

Pobieranie próbek: Zasadniczo ilość materiału pobranego do pobierania próbek jest ograniczona do najmniejszej ilości niezbędnej do kontroli i analizy przeciwnej. Niewykorzystane materiały są odsyłane do wnioskodawcy na koszt wnioskodawcy, jeśli nie zostały zniszczone w czasie kontroli. Jeżeli wnioskodawca nie potwierdzi wyników, próbki nie zostaną zwrócone przed upływem terminu przedawnienia, czyli co najmniej trzech lat.

Ponowna ocena opłat: czasami kontrola celna lub kontrola wyrywkowa mogą skutkować ponowną oceną podatkową, powodując dodatkowe opłaty. Należy to sprawdzić w oknie uchylenia, aby sprawdzić, czy opłaty można zakwestionować.

Wydatki: Opłatę za kontrolę celną zawsze pokrywa wnioskodawca. Obejmuje to koszty transportu do miejsca badania lub pobierania próbek. Władze pokrywają jednak koszty rzeczywistego badania. Obejmuje to wydatki poniesione na transport między urzędem celnym a punktem kontroli w mieście Gdynia.